GDPR Senet 2020.

 1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV SPRACÚVANÉ IPMA Slovakia
  1. ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD
   Spoločnosť pre projektové riadenie spracúva vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko, pracovná pozícia, typ registrácie, preferencia ubytovania, informácie uvedené v poli poznámka na účely doručovania dôležitých informácií týkajúcich sa Vašej účasti na konferencii SENET, podpornú komunikáciu v prípravnej fáze konferencie.
   Právnym základom na spracovanie vášho mena, priezviska, e-mailovej adresy, pracovnej pozície, telefónneho čísla a typu registrácie na tieto účely je legitímny záujem IPMA Slovakia (ďalej len IPMA SK) poskytovať Vám dôležité informácie o konferencií, súvisiace s Vašou registráciou. Pre tento účel sa Vaše osobné údaje spracúvajú po dobu 1 roka.
   Ak udelíte súhlas s doručovaním marketingových informácií a newslettera od IPMA SK, IPMA SK spracuje Vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko aj na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych aktivitách, plánovaných aktivitách, workshopoch, službách ponúkaných prostredníctvom portálu sppr.sk.
   Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na tento účel je Váš súhlas. Vaše osobné údaje pre tento účel budeme uchovávať po dobu 2 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v spodnej časti našich marketingových e-mailov, odhlásenim sa priamo na portáli sppr.sk alebo kontaktovaním emailovej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. V prípade, že prejavíte záujem o ubytovanie, tak im Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónny kontakt poskytneme X-BIONIC® SPHERE, a.s. na základe predzmluvného vzťahu a to za účelom zabezpečenia ubytovania počas danej konferencie, ktorej sa zúčastníte.
  2. IPMA SK využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Mailchimp, ktorý jej pomáha s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch. IPMA SK na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela.
  3. Medzi príjemcov patrí spoločnosť Google, ktorá poskytuje cloudové služby, kde ukladáme Vaše osobné údaje uvedené v prihlasovacom formulári na webe senet2020.org.
 3. SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE
  1. Webové lokality
   S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri vašej návšteve našej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite senet2020.org a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať pixelové značky alebo podobné technológie, aby zhromažďovali informácie o vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na odoslanie zacielenie reklamy. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používania údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na lokalite Networkadvertising.org. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.
  2. Analytické služby
   Google: Služba Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.
  3. Cookies - Aké cookies vyhodnocujeme?
   1. Základné súbory cookies, tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
   2. Prevádzkové súbory cookies, tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
   3. Reklamné súbory cookies, slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
   4. Cookies tretích strán, vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adwords, Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.
 4. SOCIÁLNE SIETE
  1. Sociálne siete v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (napr. vám umožňujú pripojiť sa k službe Facebook alebo Google na vyhľadanie priateľov alebo pridávajú prepojenia, napríklad označenia „Páči sa mi to“ pre stránky) na webových lokalitách senet2020.org a profiloch IPMA SK na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie alebo iné metódy (napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich webových lokalít a aplikácií. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením informácií o vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o vás zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, ktoré nám pomáhajú merať efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. impresie a kliknutia).
 5. UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.
  2. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.
 6. VAŠE PRÁVA
  1. Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od IPMA SK prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:
   1. zistiť, či IPMA SK Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
   2. právo na opravu osobných údajov - týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
   3. právo na vymazanie osobných údajov - umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
   4. právo na prenosnosť údajov - máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z IPMA SK k inému subjektu
   5. právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
   6. právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov - máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
   7. právo odvolať súhlas - pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
   8. právo podať sťažnosť na dozorný orgán - dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom a uplatniť si vyššie uvedené práva (okrem práva podať sťažnosť na dozorný orgán), prosím, vždy vyplňte a odošlite na emailovú adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..